Over ons

Wij maken administratieve procedures voor u eenvoudiger voor al uw projecten en investeringen. Ook kunnen wij u helpen bij uw onderzoek naar de financiering en structurering van uw investeringen.

Voordelen

De waarden die wij u bieden

 • Gratis analyse van de subsidies waar je mogelijk recht op hebt van de relevante regionale autoriteiten
 • Beheer van uw subsidiedossier van A tot Z tegen betaling
 • Interface tussen jou en alle regionale of lokale autoriteiten die in de analyse worden geïdentificeerd.
 • Kennis van subsidies, locatiebeheer, technische producten, bedrijfsbeheer en administratie.
 • Vaste, nauwe contacten met alle relevante regionale en gemeentelijke overheden die subsidies verstrekken.
 • Duidelijke, snelle en bruikbare antwoorden op vragen.
 • Snelle kennis van welke subsidies beschikbaar zijn voor uw project, ongeacht de aard ervan.
 • Nauwkeurige kennis van de situatie op de subsidiemarkt op elk moment.

De concrete oplossingen die wij u brengen

 • Volledige delegatie van bestandsbeheer, energieverbruikende procedures
 • Meer dan prettige en nuttige tijdwinst
 • Optimalisatie terug te vorderen subsidies subsidies
 • Onmiskenbare administratieve ondersteuning
 • Volledige coördinatie van al uw verzoeken tussen alle belanghebbenden
 • Verificatie van de overeenstemming tussen uw bestanden en investeringen
 • Duidelijk zicht op de terug te vorderen subsidies
 • Benchmark op 3 regio’s en tussen particulier/bedrijf
 • Nauwkeurige identificatie van de te volgen en te respecteren procedures procedures
 • Anticiperen op noodzakelijke veranderingen

Een match tussen jou en ons?

 • De zekerheid dat je je subsidies terugkrijgt, mits aan de voorwaarden voor toegang is voldaan. We begeleiden je bij elke stap.
 • Vriendelijke, persoonlijke ondersteuning.
 • Voortdurend advies tijdens het hele beheer van je dossier.

Methode

 • Gratis en vrijblijvende analyse
  van uw dossier
 • Creatie van uw verzoeken
 • Introductie van uw verzoeken
 • Opvolging van uw verzoeken
 • Sluiting van uw verzoeken
 • Terugvordering van geldsubsidies
  van uw bankrekening